Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 27 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

piasek formierski

Szkolenia

Od 2009 roku poszerzyliśmy swoją ofertę o działalność szkoleniową. Długoletnie doświadczenie techniczne pozwoliło nam na zrealizowanie z sukcesem szkoleń, w których uczestniczyło kilkaset osób. Przeprowadziliśmy również kilka spotkań informacyjno – rekrutacyjnych. Działania te dotyczyły Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Poniżej prezentujemy krótki opis poszczególnych działań.

1. Na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA z siedzibą w Rzeszowie zrealizowaliśmy szkolenie „Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do 1 kV”.

Szkolenia odbywały się w ramach Projektu „DOLINA WIEDZY – wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw branży lotniczej województwa podkarpackiego”, realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy 8 szkoleń trwających po 40 h. W zajęciach uczestniczyło łącznie 112 osób.

Celem szkolenia było:

  • usystematyzowanie wiedzy na temat dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do 1kV
  • nabycie uprawnień niezbędnych do pracy na stanowisku dozór lub/i eksploatacja urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do 1 kV
  • zapewnienie ochrony pracodawców w przypadku zagrożenia wynikającego z braku wiedzy dotyczącej sposobu postępowania z urządzeniami energetycznymi i elektroenergetycznymi do 1 kV
  • możliwość zdobycia świadectwa kwalifikacji z zakresu Eksploatacji i Dozoru wydawanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (Świadectwo kwalifikacyjne E oraz Świadectwo kwalifikacyjne D).

2. Na zlecenie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. przeprowadziliśmy szkolenie: „Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD”.

Szkolenia organizowane były w ramach projektu „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II” („Wschód Biznesu2″), realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Konsorcjum w składzie:

  • Ove Arup & Partners International Limited (Lider Konsorcjum)
  • Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum).

Cykl szkoleniowy obejmował zajęcia na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz modelowanie przestrzenne. Łącznie przeprowadziliśmy 2640 osobogodzin szkoleń.

3. GREDO było również organizatorem 4 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych dla lekarzy weterynarii zainteresowanych udziałem w projekcie „Lekarz weterynarii – przedsiębiorca i specjalista”.

Spotkania zaowocowały korzystnymi zmianami w projekcie, dzięki czemu szkolenia stały się bardziej interesujące i dopasowane do potrzeb Beneficjentów. W rezultacie cały projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.