Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 27 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

slide-photo

Dysze do piaskowania

Dysze profilowane ze zwężką Venturiego. Oprawy węży do prowadzenia ścierniwa. Szybkozlącza węży do prowadzenia ścierniwa.

Proces oczyszczania oraz jego efekt, przy stosowaniu pneumatycznej obróbki strumieniowo-ściernej (tzw. piaskowania) -zależy głównie od energii kinetycznej strumienia ścierniwa, geometrii jego “padania” na powierzchnię oczyszczaną – oraz jego rodzaju (twardości, wielkości ziarna).

Ważnym czynnikiem procesu oczyszczania staje się właściwy dobór DYSZY:

 • jej kształt wewnętrzny
 • średnica otworu
 • długość

w powiązaniu z rodzajem źródła zasilania w sprężone powietrze, oraz ostosowanym materiałem ściernym. Najwyższą wydajność procesu oczyszczania uzyskuje się przy ciśnieniu powietrza w dyszy 8-10 lat. Nasza oferta (prosimy o zapoznanie się z tabelą doboru dysz) pozwala wybrać właściwe dysze z kilkudziesięciu proponowanych.

Oferujemy dysze wykonane z węglików spiekanych:

 • wolframu
 • krzemu
 • boru

o tzw. przekroju Venturiego, których wydajność czyszczenia w porów-naniu z dyszami o przekroju cylindrycznym (dysze walcowe), przy tej samej średnicy jest wyższa o ok. 40%.

Wynika to z następujących faktów:

 • większa średnica efektywnego śladu ścierniwa padającego na powie rzchnię, ślad jest bardziej równomiernie pokryty ścierniwem w stosunku do dyszy cylindrycznej
 • prędkość ścierniwa wyrzucanego z dyszy Venturiego jest znacznie wyższa niż z dyszy cylindrycznej
 • długość dyszy jest związana z kształtem wewnętrznym, w dyszach o przekroju Yenturiego zachodzi wzajemna zależność wymiarów
 • dysze dłuższe dają wyższą energię kinetyczną wyrzucanego ścierniwa

Czas pracy dysz. przy zastosowaniu jako ścierniwa – piasku lub szlaki pomiedziowej, w zależności od rodzaju spieku z którego wykonana jest dysza wynosi ok.:

 • 400 godzin efektywnej, ciągłej pracy dla dysz wolfranowych
 • 500 godzin efektywnej, ciągłej pracy dla dysz krzemowych
 • 1000 godzin efektywnej, ciągłej pracy dla dysz barowych

tj. bez znaczącej zmiany przekrojów wewnętrznych (na podstawie danych producenta). W praktyce dysze te pracują znacznie dłużej.