Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 27 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

piasek formierski

Dysze do piaskowania

Dysze profilowane ze zwężką Venturiego. Oprawy węży do prowadzenia ścierniwa. Szybkozlącza węży do prowadzenia ścierniwa.

Proces oczyszczania oraz jego efekt, przy stosowaniu pneumatycznej obróbki strumieniowo-ściernej (tzw. piaskowania) -zależy głównie od energii kinetycznej strumienia ścierniwa, geometrii jego “padania” na powierzchnię oczyszczaną – oraz jego rodzaju (twardości, wielkości ziarna).

Ważnym czynnikiem procesu oczyszczania staje się właściwy dobór DYSZY:

 • jej kształt wewnętrzny
 • średnica otworu
 • długość

w powiązaniu z rodzajem źródła zasilania w sprężone powietrze, oraz ostosowanym materiałem ściernym. Najwyższą wydajność procesu oczyszczania uzyskuje się przy ciśnieniu powietrza w dyszy 8-10 lat. Nasza oferta (prosimy o zapoznanie się z tabelą doboru dysz) pozwala wybrać właściwe dysze z kilkudziesięciu proponowanych.

Oferujemy dysze wykonane z węglików spiekanych:

 • wolframu
 • krzemu
 • boru

o tzw. przekroju Venturiego, których wydajność czyszczenia w porów-naniu z dyszami o przekroju cylindrycznym (dysze walcowe), przy tej samej średnicy jest wyższa o ok. 40%.

Wynika to z następujących faktów:

 • większa średnica efektywnego śladu ścierniwa padającego na powie rzchnię, ślad jest bardziej równomiernie pokryty ścierniwem w stosunku do dyszy cylindrycznej
 • prędkość ścierniwa wyrzucanego z dyszy Venturiego jest znacznie wyższa niż z dyszy cylindrycznej
 • długość dyszy jest związana z kształtem wewnętrznym, w dyszach o przekroju Yenturiego zachodzi wzajemna zależność wymiarów
 • dysze dłuższe dają wyższą energię kinetyczną wyrzucanego ścierniwa

Czas pracy dysz. przy zastosowaniu jako ścierniwa – piasku lub szlaki pomiedziowej, w zależności od rodzaju spieku z którego wykonana jest dysza wynosi ok.:

 • 400 godzin efektywnej, ciągłej pracy dla dysz wolfranowych
 • 500 godzin efektywnej, ciągłej pracy dla dysz krzemowych
 • 1000 godzin efektywnej, ciągłej pracy dla dysz barowych

tj. bez znaczącej zmiany przekrojów wewnętrznych (na podstawie danych producenta). W praktyce dysze te pracują znacznie dłużej.