Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 27 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

piasek formierski

Instalacje powietrza oddechowego do piaskowania

ZESTAW FILTRÓW EndeCO FPO

do usuwania zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych ze sprężonego powietrza przeznaczonego do oddychania, zasilającego:

  • kaptury powietrzne
  • hełmy powietrzne
  • maski pełnotwarzowe
  • półmaski

Zestaw EndeCO FPO posiada dwa stopnie oczyszczania. Pierwszy stopień [zespół filtrująco – redukcyjny] służy do wstępnego oczyszczenia powietrza i ustawienia ciśnienia powietrza zasilającego środek ochrony indywidualnej. Usuwa kondensat olejowo – wodny, oraz zanieczyszczenia stałe do wielkości 40 ľm. Drugi stopień – filtr główny – służy do dokładnego oczyszczania powietrza oddechowego. Zawartość resztki olejowej w powietrzu po oczyszczeniu wynosi <0.005 mg/m3. Usuwa również nieprzyjemne zapachy. W skład drugiego stopnia wchodzi filtr klasy P3.

ZESTAW FILTRÓW ReS-Eco

do oczyszczania sprężonego powietrza służącego do oddychania – dostarczanego do hełmów i kapturów powietrznych.

Powietrze pobierane z sieci sprężonego powietrza lub wprost ze sprężarek zawiera liczne zanieczyszczenia. Szczególnie sprężarki tłokowe podają powietrze zanieczyszczone mgłą olejowo-wodną. Powietrze to ma specyficzny zapach – zawiera produkty rozkładu oleju w wysokich temperaturach. Zestaw ReS-Eco AIR posiada trójstopniowy system oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń. Pierwszy stopień usuwa zanieczyszcenia stałe jak również kondensat olejowo – wodny do wielkości 10 ľm. Drugi stopień usuwa zanieczyszczenia do wielkości 0,01 ľm, zawartość resztki olejowej wynosi 0,01 mg/m3. Trzeci stopień redukuje dalej resztkę olejową do poziomu 0.003 mg/m3 , a także redukuje węglowodory zapachowe i inne związki szkodliwe dla zdrowia.

ZESTAW KLIMATYZACYJNY ReS-KL

Zestaw Klimatyzacyjny ReS – KL służy do podgrzewania i schładzania jak również regulacji ilości powietrza oddechowego w ochronach dróg oddechowych zasilanych z instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu ~ 0.4 MPa i wydatku minimalnym 340 dm3/min. z zastosowaniem systemu uzdatniania powietrza oddechowego np. zestawu filtrów. Zaleca się stosować jako wyposażenie dodatkowe hełmów ochronnych dla piaskarzy jak również z innymi środkami ochrony osobistej np. kapturem .

UKŁAD REGULACYJNY ReS – URG/n

Układ Regulacyjny ReS – URG/n przeznaczony jest do regulacji ilości powietrza oddechowego w ochronach dróg oddechowych zasilanych z instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu min. 0.4 MPa i wydatku minimalnym 300 dm3/min. z zastosowaniem systemu uzdatniania powietrza oddechowego np. zestawu filtrów. Zaleca się stosować jako wyposażenie dodatkowe hełmów ochronnych dla piaskarzy jak również z innymi środkami ochrony osobistej np. z kapturem.