Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 27 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

piasek formierski

Ścierniwo cechy fizyko-chemiczne

CECHY FIZYCZNE:

 • Barwa:  czerwono-czarna
 • Kształt: nieregularny, ostrokrawędziaste bryły o wielu narożach
 • Zużycie: 20 – 40 kg/mw zależności od typu powierzchni, powłoki, a także stopnia skorodowania
 • Twardość: 6-8° w skali Mosha
 • Wydajność: 7 – 30 m2/h zależne od
 • Chropowatość wyczyszczonych powierzchni Rz – 30-80 µm – zależna od ciśnienia powietrza oraz granulacji użytego ścierniwa;
 • Gęstość nasypowa: 1,7t/m3

SKŁAD CHEMICZNY:

 • SiO2 32,0 – 46,0%
 • CaO 18,5 – 29,0%
 • FeO 4,5 –  6,0%
 • Al2O3 10 – 14,5%
 • MgO 8,0 – 12,5%
 • Zawartość chlorków w postaci związków rozpuszczalnych w wodzie < 0,025%
 • Zawartość wolnej krzemionki poniżej 1%*

*) świadectwo niemieckiego Instytutu Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczenia od Wypadków i Bezpieczeństwa Pracy BIA 1999/22713/9311/2

BEZPIECZEŃSTWO:

kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej w trakcie piaskowania wykazały konieczność stosowania środków ochrony osobistej podczas piaskowania:

 • ochrona dróg oddechowych: kask pyłoszczelny (przy piaskowaniu), maska przeciwpyłowa (przy zasypywaniu piaskarki i innych czynnościach)
 • ochrona oczu: kask, okulary ochronne,
 • ochrona rąk: rękawice,
 • ochrona ciała: pyłoszczelny kombinezon

ponadto ścierniwo żużlowe POLGRIT® 

 • otrzymało świadectwo badań Instytutu Bezpieczeństwa Pracy Stowarzyszeń Zawodowych – BIA – 4052220113 ;
 • jest znacznie bezpieczniejszym materiałem od stosowanych dotychczas ścierniw tradycyjnych, zwłaszcza piasku, zawartość wolnej krzemionki ~ 1 %;
 • jest materiałem chemicznie obojętnym, nie reaguje z obrabianą powierzchnią i nie powoduje wtórnej korozji;
 • jest niepalny, niehigroskopijny i niemagnetyczny.
 • nie zawiera substancji ropopochodnych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚCIERNIWA POLGRIT:

pobierz kartę charakterystyki