Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 27 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

piasek formierski

Piaski drobne

GRANULACJE:

 • 0,07 – 0,10 mm
 • 0,10 – 0,20 mm
 • 0,16 – 0,32 mm
 • 0,20 – 0,40 mm

CECHY FIZYCZNE: 

 • Barwa: kremowo/biała,
 • Kształt: nieregularny, okrągły,
 • Zużycie: 20 – 40 kg/m2 – zależne od typu zabrudzenia powierzchni, stopnia skorodowania, ciśnienia powietrza i innych,
 • Wydajność: 7 – 30 m2/h zależne od średnicy dyszy używanej do piaskowania oraz ciśnienia powietrza
 • Twardość określana na podstawie twardości kwarcu: 7° w skali Mosha,
 • Chropowatość wyczyszczonych powierzchni – zależna od granulacji użytego ścierniwa, ciśnienia powietrza oraz średnicy dyszy
 • Gęstość nasypowa: 1,5t /m3
 • Wilgotność: max. 0,2 %

SKŁAD CHEMICZNY:

 • dwutlenek krzemu SiO2 powyżej 99,00%
 • Fe2O3 0,07%
 • węglany 0,08 %

podane wartości są wartościami uśrednionymi

BEZPIECZEŃSTWO:

 • piasek suszony kwarcowy zawiera wolną krzemionkę (pow 50%) podczas jego stosowania do prac antkorozyjnych konieczna jest ochrona dróg oddechowych
 • piasek jest materiałym obojętnym chemicznie
 • piasek nie reaguje z czyszczoną powierznią i nie powoduje wtórnej korzji
 • spełnia Europejskie normy:  
  • PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
  • PN-EN 12620 – Kruszywa do betonu,
  • PN-88/B-06715 – Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne