Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 27 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

piasek formierski

Piasek 0,3-1,0

CECHY FIZYCZNE:

 • Barwa: szary / jasny beż,
 • Kształt: nieregularny, okrągły,
 • Zużycie: 20 – 40 kg/m2 – zależne od typu zabrudzenia powierzchni, stopnia skorodowania, ciśnienia powietrza i innych,
 • Twardość określana na podstawie twardości kwarcu: 7° w skali Mosha,
 • Wydajność: 7 – 30 m2/h zależne od średnicy dyszy używanej do piaskowania oraz ciśnienia powietrza
 • Chropowatość wyczyszczonych powierzchni  – zależna od granulacji użytego ścierniwa, ciśnienia powietrza oraz średnicy dyszy
 • Gęstość nasypowa: 1,6t /m3
 • Wilgotność: max. 0,25%

SKŁAD CHEMICZNY:

 • SiO2 – 92,00%
 • CaO – 0,34%
 • MgO – 0,26%
 • Fe2O3 – 0,02%

BEZPIECZEŃSTWO:

 • piasek suszony kwarcowy zawiera wolną krzemionkę (pow 50%) podczas jego stosowania do prac antkorozyjnych konieczna jest ochrona dróg oddechowych, piasek jest materiałym obojętnym chemicznie,
 • piasek nie reaguje z czyszczoną powierznią i nie powoduje wtórnej korzji,
 • jest materiałem chemicznie obojętnym, 
 • spełnia Europejskie normy:
  • PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 12620 – Kruszywa do betonu
  • PN-88/B-06715 – Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne