Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 27 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

piasek formierski

Elektrokorund - cechy fizyko-chemiczne

Elektrokorund zwykły powstaje w wyniku stopienia w piecu łukowym, boksytu w temperaturze powyżej 2000°C. Jest czystym, krystalicznym, trójtlenkiem aluminium (Al2O3), stosowanym do oczyszczania powierzchni w pneumatycznej obróbce strumieniowo – ściernej oraz pod osłoną wody. Wykorzystywany, także do produkcji tarcz szlifierskich, papierów i płócien ściernych, materiałów trudno topliwych i ogniotrwałych.

CECHY FIZYCZNE:

 • Barwa: szaro-brązowa
 • Kształt: ostrokrawędziowy
 • Zużycie: 20 – 40 kg/m2 w zależności od typu powierzchni, powłoki, a także stopnia skorodowania
 • Twardość: 9° w skali Mosha
 • Wydajność: 25 m2/h zależne od
 • Gęstość nasypowa: 1,51 do 2,07 t /m3
 • Chropowatość wyczyszczonych powierzchni zależy od twardości materiału czyszczonego, stosowanego ciśnienia, wielkości ziaren ściernych elektrokorundu, odległości dyszy od czyszczonej powierzchni i kąta nachylenia dyszy do powierzchni oczyszczanej,

SKŁAD CHEMICZNY:

 •  Al2O3: 94,5 – 97%
 • Domieszki: Ti02, Si02, FeO, CaO, MgO
 • wilgotność ścierniwa – 0,006 – 0,007 % (m/m), ponieważ norma ISO – 11126-7 : 1995 dopuszcza 0,2 % wilgotności, można stwierdzić, iż jest to wyjątkowo suche ścierniwo, nie ulegające zbryleniem,
 • 0,44 % chemicznie związanej krzemionki (SiO2) – norma ISO 11126-7 : 1995 dopuszcza max 1% < 0,01 %
 • zawartość Na2O(dużo niższa od powszechnie spotykanej – od 0,3 do 0,65%) wpływa korzystnie na własności mechaniczne tego ścierniwa,
 • 0,06 % – Fe2O3 sprawia, że jest to ścierniwo praktycznie wolne od żelaza oraz niemagnetyczne,
 • 2,9 % – TiO2 – max. 4 % wg. normy ISO 11126-7 : 1995.

BEZPIECZEŃSTWO:

 • ze względu na brak wolnej krystalicznie krzemionki jest ścierniwem bezpiecznym dla człowieka i środowiska,
 • jak podczas każdych prac piaskarskich również podczas obróbki strumieniowej przy użyciu elektrokoryndy niezbędne jest użycie specjalistycznej pyłoszczelnej odzieży ochronnej