Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 20 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

Śrut żeliwny jest metalowym ścierniwem do obróbki strumieniowo - ściernej w komorach i kabinach śrutowniczych. Powstaje w wyniku rozpylenia roztopionego żeliwa.

Granulacje:

Śrut kulisty   Śrut łamany    
Symbol Frakcja Symbol Frakcja                         Symbol Frakcja Symbol Frakcja
K0105 0,1 - 0,5 mm K1625 1,6 – 2,5 mm   L0306 0,3 – 0,6 mm L1012 1,0 – 1,2 mm
K0307 0,3 – 0,7 mm K2025 2,0 - 2,5 mm   L0408 0,4 – 0,8 mm L1014 1,0 – 1,4 mm
K0510 0,5 - 1,0 mm K2535 2,5 – 3,5 mm   L0610 0,6 - 1,0 mm L1016 1,0 – 1,6 mm
K1015 1,0 - 1,5 mm K3050 3,0 – 5,0 mm   L0812 0,8 - 1,2 mm L1620 1,6 – 2,0 mm
K1520 1.5 - 2,0 mm       L0814 0,8 - 1,4 mm    

Opakowania:

 • worki 25 kg materiał wymaga krytego środka transportu.

Zalety

 • ścierniwo wielokrotnego użycia, stosowany do obróbki strumieniowo - ściernej w komorach i kabinach śrutowniczych, 
 • stworzone do oczyszczania powierzchni, zwłaszcza odlewów z zanieczyszczeń i zdegradowanych powłok, ujednolicanie wyglądu powierzchni, usuwanie zadziorów i nadlewów, nadawanie powierzchni chropowatości dla zwiększenia przyczepności powłok ochronnych, 

Zastosowanie

 • Śrut kulisty: do czyszczenia odlewów odkuwek, ciecia kamienia\
 • Śrut łamany ostrokrawedziowy: do usuwania zgorzelin, do przygotowania powierzchni, cięcia kamienia.

Cechy fizyczne:

Śrut kuisty:

 • Barwa: szara 
 •  Kształt: kulisty 
 •  Twardość: 630-800 HV (57 - 64 HRC) 
 •  Ciężar właściwy: 7,3 kg/dm3 

Śrut Łamany:

 • Barwa: szara 
 • Kształt: nieregularny, ostrokrawędziaste bryły o wielu narożach 
 • Twardość: 630-800 HV (57 - 64 HRC) 
 • Gęstość nasypowa: 7,5 kg/dm3 

Skład chemiczny:

 • C 2,8 – 3,4 % 
 • Si 0,3 – 1,0 % 
 • Mn 1,0 – 1,5 % 
 • P 0,1 – 0,3 % 
 • S 0,07 – 0,17 % 
 • Fe reszta 

Bezpieczeństwo:

 • Śrut żeliwny nie jest materiałem niebezpiecznym. 
 • W przypadku rozsypania stwarza niebezpieczeństwo poślizgu. 
 • Śrut żeliwny ulega złomowaniu. 
 • Ze względu na brak wolnej krystalicznie krzemionki jest ścierniwem bezpiecznym dla człowieka i środowiska, jak podczas każdych prac piaskarskich również podczas obróbki strumieniowej przy użyciu elektrokoryndy niezbędne jest użycie specjalistycnzej pyłoszczelnej odzieży ochronnej