Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu!

Od 20 lat prowadzimy dystrybucję ścierniw oraz sprzętu do piaskowania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i szeroki asortyment. Oferujemy wszystko co niezbędne każdemu piaskarzowi. Wyposażamy kompletne stanowiska piaskarskie: od uszczelki pod dyszę po piaskarkę, a także zadbamy o pełną ochronę piaskarza: od ochronników słuchu po pełne ubranie pyłoszczelne.

Granulacje:

 • 0,07 – 0,10 mm
 • 0,10 – 0,20 mm
 • 0,16 – 0,32 mm
 • 0,20 – 0,40 mm

Cechy fizyczne: 

 • Barwa: kremowo/biała, 
 • Kształt: nieregularny, okrągły, 
 • Zużycie: 20 - 40 kg/m2 - zależne od typu zabrudzenia powierzchni, stopnia skorodowania, ciśnienia powietrza i innych, 
 • Wydajność: 7 - 30 m2/h zależne od średnicy dyszy używanej do piaskowania oraz ciśnienia powietrza
 • Twardość określana na podstawie twardości kwarcu: 7° w skali Mosha, 
 • Chropowatość wyczyszczonych powierzchni - zależna od granulacji użytego ścierniwa, ciśnienia powietrza oraz średnicy dyszy 
 • Gęstość nasypowa: 1,5t /m3
 • Wilgotność: max. 0,2 % 

Skład chemiczny:

 • dwutlenek krzemu SiO2 powyżej 99,00% 
 • Fe2O3 0,07%
 • węglany 0,08 %

podane wartości są wartościami uśrednionymi

Bezpieczeństwo:

 • piasek suszony kwarcowy zawiera wolną krzemionkę (pow 50%) podczas jego stosowania do prac antkorozyjnych konieczna jest ochrona dróg oddechowych
 • piasek jest materiałym obojętnym chemicznie
 • piasek nie reaguje z czyszczoną powierznią i nie powoduje wtórnej korzji
 • spełnia Europejskie normy:  
  • PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,  
  • PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu,  
  • PN-88/B-06715 - Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne